ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ
GAME TIPS อัญมณี ช่องหมายเลข 3, 4 และช่องสุดท้าย 24 ต.ค. 2019.10.24 09:30

GAME TIPS อัญมณี ช่องหมายเลข 3, 4 และช่องสุดท้าย
 

 

 

heart  ช่องสีแดงหมายเลข 3  heart

 

ทับทิมมิธริลพลังทำลายทางกายภาพ (S)

เลเวลการสวมใส่: 15

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Dmg Target Reduction +3%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมพลังทำลายทางกายภาพของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 80

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Dmg Target Reduction +6%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมพลังทำลายทางกายภาพของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 145

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Dmg Target Reduction +9%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีแดงชิ้นที่ 3 ของฌอน เพนน์

เลเวลการสวมใส่: 145

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Max/Min Attack +50

- ค่าความสามารถทั้งหมด +150

- HP สูงสุด +500

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีแดงหมายเลข 4  heart

สถานที่: หอสมุดเวทย์

**ต้องใส่อัญมณีในช่องหมายเลข 1, 2 และ 3 ให้ครบก่อน

จึงจะสามารถใส่อัญมณีในช่องหมายเลข 4 ได้**

 

ทับทิมมิธริลพลังโจมตีแบบคริติคอล (S)

เลเวลการสวมใส่: 20

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Physical Dmg +3%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมพลังโจมตีแบบคริติคอลของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 85

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Physical Dmg +6%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมพลังโจมตีแบบคริติคอลของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 150

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Physical Dmg +9%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีอัคคีสีแดง

เลเวลการสวมใส่: 170

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Physical Dmg +15%

- Power +25

- HP สูงสุด +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีแดงอันที่ 4 ของโจแอนนา

เลเวลการสวมใส่: 1

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Physical Dmg +18%

- ค่าความสามารถทั้งหมด +100

- HP สูงสุด +100

- Max Physical/Magic Dmg +5%

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีเหลืองหมายเลข 3  heart

สถานที่: เมืองเทพเจ้ามังกร

 

บุษราคัม HP (S)

เลเวลการสวมใส่: 35

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +250

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัม HP ของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 100

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +500

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัม HP ของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 165

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +750

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีเหลืองอันที่ 3 ของราชวงศ์

เลเวลการสวมใส่: 205

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +100

- Magic +100

- ความเสียหายทางกายภาพ/เวทย์ที่แน่นอน +100

- Max Physical/Magic Dmg +2%

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีสีเหลืองอันที่ 3 ของคาโน่

เลเวลการสวมใส่: 100

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Max/Min Attack +3%

- พลังธาตุ +3%

- ความเสียหายทางกายภาพ/เวทย์ที่แน่นอน +100

- HP สูงสุด +500

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีเหลืองหมายเลข 4  heart

สถานที่: หอสมุดเวทย์

**ต้องใส่อัญมณีในช่องหมายเลข 1, 2 และ 3 ให้ครบก่อน

จึงจะสามารถใส่อัญมณีในช่องหมายเลข 4 ได้**

 

บุษราคัมมิธริลพลังการป้องกันของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 40

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- พลังป้องกัน +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมพลังการป้องกันของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 105

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- พลังป้องกัน +200

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมพลังการป้องกันของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 170

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- พลังป้องกัน +300

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีอัคคีสีเหลือง

เลเวลการสวมใส่: 170

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- พลังป้องกัน +400

- HP สูงสุด +400

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีเหลืองอันที่ 4 ของคาโน่

เลเวลการสวมใส่: 170

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ค่าความสามารถทั้งหมด +100

- HP สูงสุด +1000

- Max/Min Attack +30

- พลังธาตุ +30

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีน้ำเงินหมายเลข 3  heart

สถานที่: ถนนแห่งความฝัน

 

ไพลินมิธริลพลังทำลายทางเวทย์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 55

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ลดความต้านทานพลังเวทย์ของเป้าหมาย +3%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลินพลังทำลายทางเวทย์ของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 120

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ลดความต้านทานพลังเวทย์ของเป้าหมาย +6%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลินพลังทำลายทางเวทย์ของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 185

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ลดความต้านทานพลังเวทย์ของเป้าหมาย +9%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินทรงพลังระยะเริ่มต้นชิ้นที่ 3

เลเวลการสวมใส่: 200

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +300

- Max Physical Dmg +3%

- Power +200

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินทรงปัญญาระยะเริ่มต้นชิ้นที่ 3

เลเวลการสวมใส่: 200

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +300

- Max Magic Dmg +3%

- Magic +200

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินอันที่ 3 ของลี่ลี่

เลเวลการสวมใส่: 100

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- พลังธาตุ +50

- ค่าความสามารถทั้งหมด +150

- HP สูงสุด +500

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีน้ำเงินหมายเลข 4  heart

สถานที่: หอสมุดเวทย์

**ต้องใส่อัญมณีในช่องหมายเลข 1, 2 และ 3 ให้ครบก่อน

จึงจะสามารถใส่อัญมณีในช่องหมายเลข 4 ได้**

 

ไพลินมิธริลพลังโจมตีการโจมตีของพลังเวทมนต์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 60

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic Dmg +3%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลินพลังโจมตีแบบคริติคอลของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 125

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic Dmg +6%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลินพลังทำลายทางเวทย์ของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 190

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic Dmg +9%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีอัคคีสีน้ำเงิน

เลเวลการสวมใส่: 190

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic Dmg +15%

- Magic +25

- HP สูงสุด +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินอันที่ 4 ของลี่ลี่

เลเวลการสวมใส่: 1

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic Dmg +18%

- ค่าความสามารถทั้งหมด +100

- HP สูงสุด +1000

- Max Physical/Magic Dmg +5%

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

smiley  อัญมณีช่องสุดท้าย  smiley

สถานที่: หอสมุดเวทย์, ถ้ำดวงดาว

**ต้องใส่อัญมณีในช่องสีแดง, เหลือง, น้ำเงิน หมายเลข 4 ให้ครบก่อน

จึงจะสามารถใส่อัญมณีช่องสุดท้ายได้**

 

อัญมณีสีรุ้งค่าความสามารถทั้งหมด (S)

เลเวลการสวมใส่: 65

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ค่าความสามารถทั้งหมด +50

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีรุ้งค่าความสามารถทั้งหมดของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 130

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ค่าความสามารถทั้งหมด +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีรุ้งค่าความสามารถทั้งหมดของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 195

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ค่าความสามารถทั้งหมด +150

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีอัคคีสีรุ้ง

เลเวลการสวมใส่: 170

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ลดความเสียหายทางกายภาพ +30

- SP สูงสุด +100

- HP สูงสุด +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีรุ้งของฮีโร่เธเซอุส

เลเวลการสวมใส่: 190

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ความเสียหายทางกายภาพ +50%

- Magic Dmg +50

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีฝันร้ายของอาคาชูร่า

เลเวลการสวมใส่: 1

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- ค่าความสามารถทั้งหมด +200

- Crit Dmg Physical/Magic Dmg +7%

- Max Physical/Magic Dmg +10%

- HP สูงสุด +500

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

​​​​​​​

เพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย

GAME TIPS ยาเพิ่มค่า EXP

GAME TIPS ช่องอุปกรณ์

GAME TIPS กระจกเงา

GAME TIPS ภารกิจอัญเชิญ

GAME TIPS อาวุธ, อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องประดับ Lv.200

GAME TIPS LEGEND SKILL 1

GAME TIPS LEGEND SKILL 2

GAME TIPS ประเมินราคา

GAME TIPS การ Enchant

GAME TIPS การตกปลา

GAME TIPS ตราประทับ

GAME TIPS อักษรรูน

GAME TIPS อัญมณี ช่องหมายเลข 1, 2

 

BACK