ข่าวสารเกี่ยวกับระบบ
GAME TIPS อัญมณี ช่องหมายเลข 1 และ 2 23 ต.ค. 2019.10.23 11:33

GAME TIPS อัญมณี ช่องหมายเลข 1 และ 2
 

 

 

heart  ช่องสีแดงหมายเลข 1  heart

สถานที่: ห้องโถงลึกลับ, ทุ่งไอศกรีม

 

ทับทิมมิธริลทรงพลัง(S)

เลเวลการสวมใส่: 5

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +50

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมทรงพลังของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 70

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมทรงพลังของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 135

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +150

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมอันที่ 1 ของพาลมิร่า

เลเวลการสวมใส่: 204

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Max/Min attack +11

- พลังธาตุ +11

- ค่าความสามารถทั้งหมด +10

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

 

คริสตัลปีศาจไอติมสีแดง

เลเวลการสวมใส่: 204

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Max/Min attack +21

- พลังธาตุ +21

- ค่าความสามารถทั้งหมด +200

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

 

 

heart  ช่องสีแดงหมายเลข 2  heart

สถานที่: ถ้ำดวงดาว

 

ทับทิมมิธริลความเร็ว (S)

เลเวลการสวมใส่: 5

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +50

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมความเร็วของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 70

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ทับทิมความเร็วของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 135

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +150

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีแดงของฮีโร่เธเซอุส

เลเวลการสวมใส่: 190

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +70

- Magic +70

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

 

อัญมณีส่องแสงสีแดงของกิลด์

เลเวลการสวมใส่: 1

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

 

heart  ช่องสีเหลืองหมายเลข 1  heart

สถานที่: ห้องโถงลึกลับ, เมืองเทพเจ้ามังกร, ทุ่งไอศกรีม

 

บุษราคัมแห่งโชคลาภ (S)

เลเวลการสวมใส่: 25

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +50

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมแห่งโชคลาภของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 90

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมแห่งโชคลาภของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 155

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +150

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมอันที่ 1 ของพาลมิร่า

เลเวลการสวมใส่: 204

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +100

- พลังป้องกัน +500

- Physical/Magic Dmg +1%

- ค่าความสามารถทั้งหมด +10

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีสีเหลืองอันที่ 1 ของราชวงศ์

เลเวลการสวมใส่: 204

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +100

- Magic +100

- ความเสียหายทางกายภาพ/เวทย์ที่แน่นอน +100

- Max Physical/Magic Dmg +2%

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

คริสตัลปีศาจไอติมสีเหลือง

เลเวลการสวมใส่: 204

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +1100

- พลังป้องกัน +1500

- Physical/Magic Dmg +12%

- ค่าความสามารถทั้งหมด +200

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีเหลืองหมายเลข 2  heart

สถานที่: ถ้ำดวงดาว, เมืองเทพเจ้ามังกร

 

บุษราคัมพลังทางกายภาพ (S)

เลเวลการสวมใส่: 30

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +50

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมพลังทางกายภาพของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 95

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

บุษราคัมพลังทางกายภาพของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 160

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +150

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีเหลืองของฮีโร่เธเซอุส

เลเวลการสวมใส่: 190

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Lucky +70

- Physical +70

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีสีเหลืองอันที่ 2 ของราชวงศ์

เลเวลการสวมใส่: 205

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Power +100

- Magic +100

- ความเสียหายทางกายภาพ/เวทย์ที่แน่นอน +100

- Max Physical/Magic Dmg +2%

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีส่องแสงสีเหลืองของกิลด์

เลเวลการสวมใส่: 155

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Physical +100

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีน้ำเงินหมายเลข 1  heart

สถานที่: ถนนแห่งความฝัน, ห้องโถงลึกลับ

 

ไพลินมิธริลพลังเวทย์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 45

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic +50

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลินพลังเวทย์ของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 110

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

ไพลินพลังเวทย์ของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 175

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic +150

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินทรงพลังระยะเริ่มต้นชิ้นที่ 1

เลเวลการสวมใส่: 200

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +150

- Max Physical Dmg +3%

- Power +200

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินทรงปัญญาระยะเริ่มต้นชิ้นที่ 1

เลเวลการสวมใส่: 200

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +150

- Max Magic Dmg +3%

- Magic +200

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลินอันที่ 1 ของพาลมิร่า

เลเวลการสวมใส่: 204

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Max/Min Attack +11

- พลังธาตุ +11

- ค่าความสามารถทั้งหมด +10

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

คริสตัลปีศาจไอติมสีน้ำเงิน

เลเวลการสวมใส่: 230

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Max/Min Attack +21

- พลังธาตุ +21

- ค่าความสามารถทั้งหมด +200

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

 

heart  ช่องสีน้ำเงินหมายเลข 2  heart​​​​​​​

สถานที่: ถ้ำดวงดาว, ถนนแห่งความฝัน

 

ไพลินมิธริล HP (S)

เลเวลการสวมใส่: 50

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +250

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลิน HP ของเอ็ดการ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 115

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +500

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

ไพลิน HP ของยักษ์ (S)

เลเวลการสวมใส่: 180

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +750

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินของฮีโร่เธเซอุส

เลเวลการสวมใส่: 190

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- SP ศุงสุด +300

- HP สูงสุด +300

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินทรงพลังระยะเริ่มต้นชิ้นที่ 2

เลเวลการสวมใส่: 200

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +300

- Max Physical Dmg +3%

- Power +200

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีสีน้ำเงินทรงปัญญาระยะเริ่มต้นชิ้นที่ 2

เลเวลการสวมใส่: 200

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- HP สูงสุด +300

- Max Magic Dmg +3%

- Magic +200

- สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ถึง +9

- สามารถ Enchant ได้

 

อัญมณีส่องแสงสีน้ำเงินของกิลด์

เลเวลการสวมใส่: 1

เลเวลธาตุที่ต้องการ: 13

- Magic +100

- ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้

 


เพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลย

GAME TIPS ยาเพิ่มค่า EXP

GAME TIPS ช่องอุปกรณ์

GAME TIPS กระจกเงา

GAME TIPS ภารกิจอัญเชิญ

GAME TIPS อาวุธ, อุปกรณ์ป้องกันและเครื่องประดับ Lv.200

GAME TIPS LEGEND SKILL 1

GAME TIPS LEGEND SKILL 2

GAME TIPS ประเมินราคา

GAME TIPS การ Enchant

GAME TIPS การตกปลา

GAME TIPS ตราประทับ

GAME TIPS อักษรรูน

 

BACK