• คำถามเกี่ยวกับเกม

  • ทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันการแฮคไอดีได้?

  • เมื่อตัวละครเสียชีวิต จะมีผลอะไรบ้าง?

  • วิธีการสมัคร OTP

  • จะสร้างตัวละครได้อย่างไร?

  • บ่อน้ำร้อนแรคคูนหิมะ

  • หากตัวละครเสียชีวิต ควรเลือก “ใช่” หรือ “ไม่”?

  • ปัญหาการติดตั้ง WINDOWS10

  • โปรแกรมป้องกันไวรัสมีผลต่อการติดตั้งเกมหรือไม่?