ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
GM อยากแจกของจัง 5 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2019-10-31 16:47:27

GM อยากแจกของจัง
 

 

ช่วงเวลากิจกรรม5 พ.ย. หลังเปิดให้บริการ - 31 ธ.ค. 2562  เวลา 23.59 น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวลาเทลที่น่ารักทุกท่าน             

วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

ออนไลน์เป็นเวลา 30, 60, 90 นาที/วัน

ก็สามารถเข้าไปที่กล่องของขวัญ เพื่อรับรางวัลสุดพิเศษไปได้เลย   

**1 ไอดี สามารถรับรางวัลได้ 1 ครั้ง/วัน

 

ของรางวัล

เวลาออนไลน์

ไอคอน

ชื่อไอเทม

รายละเอียด

จำนวน

30

ยาพายุยอดนิยม

ของพูริริงจอมอ้วน

ยายอดนิยมที่มีแค่พูริริงจอมอ้วนเท่านั้นที่

ทำได้!

*ผลกระทบการใช้งาน*

- อัตราการโจมตีแบบคริติคอลทาง

กายภาพ/เวทย์ +100%

- ความเสียหายจากการโจมตีแบบคริติ

คอลทางกายภาพ/เวทย์ +50%

- ระยะเวลาต่อเนื่อง : 3 ชั่วโมง

1

60

ชิ้นส่วนโทเท็ม

ลมหายใจของ

นินจาพัด

ชิ้นส่วนโทเท็มลมหายใจของนินจาพัด

*รายละเอียด*

วัสดุที่เตรียมไว้สำหรับเพิ่มความ

แข็งแกร่งให้กับชิ้นส่วนโทเท็มของล

หายใจของนินจาพัด

15

90

ชิ้นส่วนโทเท็ม

ลมหายใจของ

นินจาพัด

ชิ้นส่วนโทเท็มลมหายใจของนินจาพัด

*รายละเอียด*

วัสดุที่เตรียมไว้สำหรับเพิ่มความ

แข็งแกร่งให้กับชิ้นส่วนโทเท็มของล

หายใจของนินจาพัด

30

 

【ข้อควรระวัง】

1. การนับเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่การรับไอเทม (รวมถึงเวลาออฟไลน์)

2. หากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือสาเหตุต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม

3. บริษัท HappyTuk ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับและตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท

 

สามารถรับข่าวสารของ LaTale Onlineได้เพิ่มเติมที่ Link ด้านล่าง

DOLL STREET

ลูแมร์ อาณาจักรแห่งการป้องกัน

LaTale Online Homepage

แฟนเพจ LaTale Online

 

 

BACK